6ος Αγώνας Δρόμου «Το πέρασμα του Αποστόλου Παύλου» - Αποτελέσματα