Παίζω και μαθαίνω: Δρομικά παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους

Μαύρο, κόκκινο, άσπρο

Τα παιδιά χωρίζονται σε τρεις ομάδες. Κάθε μια αντιστοιχεί σε ένα χρώμα. Ανάλογα με το χρώμα που φωνάζει ο δάσκαλος, τα παιδιά της αντίστοιχης ομάδας,μετατρέπονται σε κυνηγούς και κυνηγούν τους υπόλοιπους. Το παιχνίδι συνεχίζεται με εναλλαγή των χρωμάτων.

Α΄- Β΄ Τάξη

Οι αλλαγές

Τα παιδιά σκορπούν στο χώρο ξυλαράκια ή άλλα αντικείμενα, πάνω στα οποία πατούν. Ένα παιδί (ο κυνηγός), που δεν πατά σε ξυλαράκι, φωνάζει "αλλαγή". Τότε τα υπόλοιπα παιδιά τρέχουν να πατήσουν σε διαφορετικό ξυλαράκι απ’ αυτό που βρίσκονταν πριν ενώ, παράλληλα, αυτός τα κυνηγά. Όποιο πιάνεται παίρνει τη θέση του κυνηγού και το παιχνίδι συνεχίζεται.

Α΄- Β΄ Τάξη


Ο γίγαντας

Τα παιδιά στέκονται στη μια πλευρά του γηπέδου. Στην άλλη πλευρά είναι ένα παιδί(ο γίγαντας) που φωνάζει "Ποιος φοβάται το γίγαντα"; Τα παιδιά απαντούν " Κανείς" και τρέχουν να φτάσουν στην απέναντι πλευρά, προσπαθώντας να αποφύγουν το γίγαντα,αλλά απαγορεύεται να γυρίσουν πίσω. Όποιο παιδί πιάνεται, γίνεται γίγαντας και το παιχνίδι συνεχίζεται.

Α΄- Δ΄ Τάξη

 


Η πυραμίδα

Με το σύνθημα του δασκάλου ένα ή δύο παιδιά (οι κυνηγοί), κυνηγούν τα υπόλοιπα. Όποιο παιδί, όμως, προλάβει να πει πυραμίδα, ανοίξει τα πόδια του σε διάσταση καιτα χέρια στην έκταση, δε μπορεί να πιαστεί. Το παιδί αυτό μένει ακίνητο μέχρι κάποιο άλλο να το ελευθερώσει, περνώντας κάτω από τα πόδια του. Όσα παιδιά πιάνονται, βγαίνουν από το παιχνίδι.

Α΄- Δ΄ Τάξη

 

 


Κόκαλο - Ξεκόκαλο

Με το σύνθημα του δασκάλου, ένα παιδί (ο κυνηγός) κυνηγά τα υπόλοιπα. Όποιο παιδί πει κόκαλο και μείνει ακίνητο, δεν μπορεί να πιαστεί. Το παιδί αυτό μπορεί να ξανακινηθεί μόνο αν το ακουμπήσει κάποιο άλλο παιδί, λέγοντας ξεκόκαλο. Αν στο παιχνίδι μείνει μόνο ένα παιδί να τρέχει, αυτό δεν μπορεί να πει κόκαλο και να ακινητοποιηθεί, αν πρώτα δεν απελευθερώσει κάποιο άλλο. Όποιο παιδί πιάνεται γίνεται κυνηγός.

Α΄- Δ΄ Τάξη

 


Τρέχω στον κύκλο

Τα παιδιά σχηματίζουν δύο κύκλους /ομάδες και κάθονται οκλαδόν. Ο δάσκαλος τοποθετεί πίσω από την πλάτη του πρώτου παιδιού μια μπάλα. Με το σύνθημα του δασκάλου, το παιδί σηκώνεται και τρέχει γύρω από τον κύκλο, κρατώντας τη μπάλα. Μόλις ξαναφτάσει στη θέση του, δίνει τη μπάλα στο παιδί που βρίσκεται δεξιά του, το οποίο ξεκινά με τη σειρά του να τρέχει. Κάθε παιδί που ολοκληρώνει το τρέξιμο στέκεται όρθιο στον κύκλο. Νικήτρια είναι η ομάδα που τα μέλη της θα σταθούν πρώτα όρθια.

Παραλλαγή

Τα παιδιά ξεκινούν όρθια και καταλήγουν οκλαδόν.

Α΄- Δ΄ Τάξη

 


Κατάληψη στρατοπέδου

Τα παιδιά σε δύο ισάριθμες ομάδες, στέκονται σε απέναντι σημεία-τοίχους. Με το σύνθημα του δασκάλου τα παιδιά της κάθε ομάδας πρέπει να καταλάβουν τρέχοντας το χώρο της άλλης, χωρίς να ακουμπήσουν μεταξύ τους. Νικήτρια είναι η ομάδα που θα φτάσει πρώτη στο χώρο της άλλης.

Παραλλαγή

Έχουν τοποθετηθεί ενδιάμεσα στο χώρο διάφορα αντικείμενα, τα οποία τα παιδιά πρέπει να παρακάμψουν.

Α΄- Δ΄ Τάξη

 

Πηγή:

Από το βιβλίο "Παιδιά Ελάτε να Παίξουμε"

Γ.Κολιοπούλου - Ν.Τριπόδης

-