Διαγωνισμός 2ο Lycabettus Run | Sportevent & St. George Lycabettus Hotel - ΕΛΗΞΕ

Πάρε μέρος στο διαγωνισμό!

Η Sportevent και το St George Lycabettus Hotel  με αφορμή το 2ο Lycabettus Run και τα 40 χρόνια λειτουργίας του ξενοδοχείου διοργανώνουν διαγωνισμό!

 

Δωρεάν διαμονή την βραδιά του "2ου Lycabettus Run" σε δωμάτιο eco-chic του St. George Lycabettus Hotel για δύο (2) άτομα και δωρεάν συμμετοχή για δύο (2) άτομα στον αγώνα 2ο Lycabettus Run

 

 

 

Ακολουθήστε τα τρία (3) παρακάτω βήματα και καλή τύχη στην κλήρωση!

 

1) Κάνε "Μου αρέσει" (Like) στις παρακάτω σελίδες:

 

 

 

 

 

 

 

2) Κάνε "Κοινοποίηση" (Share) το post που είναι καρφιτσωμένο στην σελίδα https://www.facebook.com/sportevent.gr/

 

3) Συμπλήρωσε τα παρακάτω στοιχεία:

 

Φόρμα Συμμετοχής 

 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ FACEBOOK ΤΗΣ SPORTEVENT ΚΑΙ ΤΟΥ ST. GEORGE LYCABETTUS HOTEL

 

Αντικείμενο διαγωνισμού - Διοργάνωση

Η εταιρεία διοργανώνει προωθητική ενέργεια – διαγωνισμό μέσω της σελίδας μας στο facebook, στους οποίους καλεί τους χρήστες της σελίδας της να συμμετάσχουν με το facebook page profile που έχουν ήδη δημιουργήσει εκεί. Κάνοντας like στην σελίδα facebook Sportevent και στην σελίδα facebook St. George Lycabettus Hotel και share το post που βρίσκεται αναρτημένο (καρφιτσωμένο) στην σελίδα facebook Sportevent.

 

Δώρα - Κληρώσεις

Τα δώρα του διαγωνισμού και ο νικητής θα ανακοινωθούν στη σελίδα facebook Sportevent. Κάθε συμμετέχων διαγωνιζόμενος μπορεί να αναδειχθεί μόνο μία φορά νικητής και να λάβει μόνο μία φορά τα δώρα του. Κάθε συμμετοχή θα συμπεριληφθεί στην κλήρωση.  Στην λήξη του διαγωνισμού, θα γίνει κλήρωση ανάμεσα σε όλους τους συμμετέχοντες. Το διαδικτυακό εργαλείο κλήρωσης που θα χρησιμοποιηθεί είναι το https://www.random.org/.  Οι νικητές του διαγωνισμού δεν έχουν το δικαίωμα να ορίσουν υποκατάστατο πρόσωπο για τη λήψη των δώρων ούτε και να ζητήσουν την ανταλλαγή τους με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία σχετικά με το διαγωνισμό οι συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνήσουν με e-mail: info@sportevent.gr. Μετά την κλήρωση, εάν δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή/νικήτρια για οποιονδήποτε λόγο μέχρι και επτά (7) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία ανάδειξης του νικητή (συμπεριλαμβανομένων και των τυχερών και της ανωτέρας βίας), τότε η διοργανώτρια, απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στο συγκεκριμένο νικητή.

Η διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει μέσω facebook το όνομα του νικητή. Με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό οι συμμετέχοντες λογίζεται ότι δίδουν τη συναίνεσή τους για την ανωτέρω ανακοίνωση των ονομάτων τους. Προς αποφυγή οποιασδήποτε αμφισβήτησης, κανείς συμμετέχων δεν θεωρείται ούτε και νομιμοποιείται ως οριστικός νικητής σύμφωνα με τους παρόντες όρους, παρά μόνον εφόσον έχει ολοκληρωθεί η παράδοση προς αυτόν του δώρου σύμφωνα με τα εδώ οριζόμενα. Τυχόν δημοσίευση αποτελέσματος κλήρωσης ή ονόματος προσώπου φερόμενου ως νικητή στην Ιστοσελίδα του Διαγωνισμού δεν καθιστά το αποτέλεσμα οριστικό ούτε και θεμελιώνει οποιαδήποτε αξίωση του προσώπου αυτού.

 

Ρητή δήλωση- Συγκατάθεση - Αποδοχή εκ μέρους των συμμετεχόντων

Στον διαγωνισμό μπορούν να πάρουν μέρος όλοι οι έχοντες μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.
Εξαιρούνται οι υπάλληλοι της Sportevent και του St George Lycabettus Hotel, καθώς και οι συγγενείς τους πρώτου (Α΄) βαθμού και οι σύζυγοί τους. Όλοι οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό αποδέχονται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους παρόντες όρους χρήσης. Αν κάποιος δεν αποδέχεται τους όρους χρήσης δεν θα πρέπει να συμμετέχει στο διαγωνισμό.

Επίσης όλοι οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν, δηλώνουν και αποδέχονται ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι:

(α) Τα προσωπικά τους στοιχεία σε αυτήν την προωθητική ενέργεια δεν μπορούν να ανήκουν σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, αλλά στους ιδίους.

(β) είναι άνω των 18 ετών.

(γ) η προσωπικότητά τους δεν προσβάλλεται ούτε μειώνεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από την συμμετοχή τους στην εν λόγω προωθητική ενέργεια της διοργανώτριας στην οποία θα μετέχουν με τα προσωπικά δεδομένα τους, όπως αυτά δημοσιεύονται στο προφίλ του στο facebook.

(δ) δεν προσβάλλουν προσωπικά δεδομένα ή το δικαίωμα της προσωπικότητας οποιουδήποτε τρίτου

(ε) δεν προσβάλλουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου

(στ) ρητώς συναινούν στο να χρησιμοποιήσει και επεξεργαστεί η διοργανώτρια τα προσωπικά τους στοιχεία (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση) με σκοπό την εξυπηρέτηση του διαγωνισμού.

(ζ) παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότηση τους, στη διοργανώτρια για την προβολή του διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω του διαδικτύου (internet) καθ’ όλη τη διάρκειά του. Η διοργανώτρια επιφυλάσσεται να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την διεξαγωγή του διαγωνισμού.

(η) παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότηση για τη διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, χωρίς την υποχρέωση πρότερης ενημέρωσης ή καταβολής αποζημίωσης. Η διοργανώτρια επίσης διατηρεί το δικαίωμα δημοσίευσης οπτικοακουστικού υλικού από την κλήρωση και την απόδοση των δώρων.

 

Προσωπικά δεδομένα - Ρητή Δήλωση συναίνεσης - Αναφορικά με τη διοργανώτρια

Η συμμετοχή κάθε προσώπου στον διαγωνισμό συνιστά και ανεπιφύλακτη συναίνεση στη χρήση των στοιχείων του για την σύσταση αρχείου προσωπικών δεδομένων από την Διοργανώτρια.

Διαγωνισμός "Δωρεάν διαμονή την βραδιά του "2ου Lycabettus Run" σε δωμάτιο eco-chic του St. George Lycabettus Hotel για δύο (2) άτομα και δωρεάν συμμετοχή για δύο (2) άτομα στον αγώνα 2ο Lycabettus Run".

Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει από τις 25/01/2016 έως και 16/02/2016 και θα κληρώσει έναν (1) νικητή που θα κερδίσει μία (1) δωρεάν διαμονή για δύο (2) άτομα σ' ένα από τα νέα δωμάτια Eco-Chic του St. George Lycabettus Hotel και δωρεάν δύο (2) συμμετοχές στο "2o Lycabettus Run" σε απόσταση και αγώνα επιλογής τους. Το δωμάτιο Eco-Chic είναι εξοπλισμένο με τα φιλικά προς το περιβάλλον συστήματα της Coco-Mat. Όταν ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός, η Sportevent θα αναρτήσει το όνομα του νικητή στο facebook και θα επικοινωνήσει μαζί του για την παραλαβή των δώρων.

 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο νικητής να χρησιμοποιήσει τα δώρα την ημέρα του αγώνα. Δηλαδή να διανυκτερεύσει στο St. George Lycabettus Hotel και να συμμετάσχει σ' έναν από τους αγώνες του "2ου Lycabettus Run".

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-

  

 
 
 

Τελευταία Νέα

Καλεντάρι

Αποτελέσματα