1ος Ορεινός Αγώνας Ανάβασης Κάθετου Χιλιόμετρου στα Τζουμέρκα - Hard Core Vertical Trail

Το Σάββατο 15 Αυγούστου 2015 διοργανώνεται ο 1ος Ορεινός Αγώνας Ανάβασης Κάθετου Χιλιόμετρου στα ΤζουμέρκαΚανονισμοί διεξαγωγής του αγώνα:

- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Σάββατο, 15 Αυγούστου 2015.


- ΕΚΚΙΝΗΣΗ - ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ: Η εκκίνηση θα δοθεί στις 18:00 στην θέση Μαυροσπήλαιο [υψ. 1393μ.] και ο τερματισμός θα είναι στην κορυφή των Τζουμέρκων [κολονάκι-υψ. 2393μ.]

- ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στον αγώνα είναι οι δρομείς να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους

- ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΘΛΗΤΩΝ: Ο αγώνας λόγω της ιδιομορφίας του απευθύνεται σε αθλητές με καλή φυσική κατάσταση και εμπειρία κίνησης σε ορεινό περιβάλον. Η επιλογή θα γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε ο χρόνος του τελευταίου αθλητή να μην υπερβαίνει την 1.5 ώρα. Η διοργάνωση διατηρεί το δικαίωμα να μην επιτρέψει την συμμετοχή [να μην εγγράψει και δώσει αριθμούς] σε άτομα που δεν πληρούν τις παραπάνω προυποθέσεις. Ασφαλώς καθένας μπορεί να βρίσκεται σε οποιοδήποτε σημείο της διαδρομής με δική του ευθύνη. Για τις εγγραφές θα ακολουθηθεί σειρά προτεραιότητας

- ΕΓΓΡΑΦΕΣ-ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Οι εγγραφές στον αγώνα ξεκινούν από 20 Ιουνίου 2015. Η συμμετοχή στον αγώνα είναι ΔΩΡΕΑΝ. Ως μέγιστο όριο ορίζεται ο αριθμός των 50 συμμετεχόντων. Οι δηλώσεις συμμετοχής γίνονται μόνο μέσω της διαδικασίας εγγραφής στην ιστοσελίδα του αγώνα https://tzoumerka-vertical.blogspot.gr/p/blog-page_11.html

Οι αθλητές που θα εγγραφούν στον αγώνα θα πρέπει μέσα σε 10 ημέρες από την εγγραφή τους να δουν το όνομά τους στη Λίστα Εγγεγραμμένων στη σελίδα του αγώνα. Στην περίπτωση που δεν το δουν να επικοινωνήσουν στο email: thanasis_kouris@hotmail.com. Στο παραπάνω email μπορούν να σταλθούν και διορθώσεις ή ακυρώσεις συμμετοχών.


- ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΡΙΘΜΩΝ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Η παραλαβή των αριθμών θα γίνει την Παρασκευή 14/8 και το Σάββατο 15/8 από το Δασικό Χωριό Κέδρος σε ώρες που θα ανακοινωθούν

- ΔΙΑΔΡΟΜΗ: Ο αγώνας κινείται σε δύσκολη τεχνική διαδρομή συνεχούς ανάβασης που φθάνει μέχρι 70% κλίση. Η χάραξη είναι τέτοια ώστε να αποτελεί τον συντομότερο βατό δρόμο μεταξύ αφετηρίας και τερματισμού. Θα υπάρχει επαρκής σηματοδότηση, ώστε η διαδρομή να είναι όσο το δυνατόν πιο σαφής. Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδρομή του αγώνα θα βρείτε στο επίσημο site της διοργάνωσης: https://tzoumerka-vertical.blogspot.gr/p/blog-page_93.html

- ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ: Παρόλα αυτά, αν για οποιοδήποτε λόγο υπάρξει καθυστέρηση, ένα ενδιάμεσο σημείο στα 1930μ. υψόμετρο, και σε απόσταση 1400μ. από την αφετηρία, όπου θα υπάρχει και σταθμός τροφοδοσίας, ορίστηκε ως σημείο ελέγχου. Όσοι αθλητές δεν καταφέρουν να περάσουν από αυτό το σημείο σε 1 ώρα από τον χρόνο της εκκίνησης θα θεωρούνται άκυροι και μπορούν να συνεχίσουν τον αγώνα με δική τους ευθύνη, αφού παραδώσουν πρώτα τον αριθμό τους στους κριτές του σημείου εκείνου.

-ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ: Στον αγώνα θα υπάρξουν οι κατηγορίες: α) Γενική κατηγορία Ανδρών και β) Γενική κατηγορία Γυναικών.

-ΑΠΟΝΟΜΗ: Οι απονομή Κυπέλλων στους νικητές θα γίνει μετά τη λήξη της χρονομέτρησης του αγώνα.

- ΕΠΑΘΛΑ - ΠΑΡΟΧΕΣ: Κύπελλα θα δοθούν στους τρεις πρώτους άνδρες και γυναίκες της γενικής κατηγορίας. Αναμνηστικό μετάλλιο θα δοθεί σε όλους τους αθλητές κατά τον τερματισμό τους.

- ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ: Ο αγώνας θα έχει 1 σταθμό τροφοδοσίας όπου θα δίνεται νερό. Αυτός θα βρίσκεται σε απόσταση 1400μ. από την αφετηρία και σε υψόμετρο 1930μ. Επίσης θα δίνεται νερό και στον τερματισμό, στην κορυφή των Τζουμέρκων. 

- ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ: Ενστάσεις για οποιοδήποτε λόγο γίνονται μόνο από τον ίδιο τον αθλητή, το αργότερο 10 λεπτά μετά τον τερματισμό του.

- ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Η διοργάνωση αναλαμβάνει να επιτηρήσει τη διαδρομή του αγώνα με εξειδικευμένα στελέχη σε θέματα ασφάλειας, διάσωσης και παροχής ιατρικής βοήθειας στους αθλητές που θα βρεθούν σε ανάγκη. Σε περιπτώσεις όπου το προσωπικό ασφάλειας και οι κριτές υποδείξουν στους αθλητές ότι πρέπει να αλλάξουν κατεύθυνση για λόγους ασφάλειας, οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να υπακούσουν. Άρνηση συμμόρφωσης σημαίνει αποκλεισμός. Θα υπάρχει δυνατότητα ιατρικής φροντίδας από εξειδικευμένο προσωπικό που θα αντιμετωπίσει τα προβλήματα των αθλητών. Εφόσον γιατρός του αγώνα γνωματεύσει ότι κάποιος αθλητής βρίσκεται σε κακή κατάσταση και αδυνατεί να συνεχίσει, τότε ο αθλητής υποχρεούται να παραδώσει τον αριθμό του και να ακολουθήσει τις οδηγίες αυτού.


- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ - ΑΝΑΒΟΛΗ: Σε περίπτωση ακραίων καιρικών συνθηκών, η διοργάνωση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τη διαδρομή ή και να αναβάλλει για μικρό ή μεγαλύτερο χρονικό διάστημα την εκκίνηση των αγώνων, με γνώμονα πάντα την σωματική ακεραιότητα των αθλητών.


- ΠΟΙΝΕΣ: Όλες οι παρακάτω παραβάσεις επιφέρουν την ποινή του αποκλεισμού: Μη εμφάνιση ή αλλοίωση αριθμού συμμετοχής, αποδοχή εξωτερικής βοήθεια από οποιοδήποτε τροχοκινούμενο, ρίψη απορριμμάτων, παρεμπόδιση άλλου αθλητή ή αντιαθλητική συμπεριφορά, μη συμμόρφωση με οδηγίες κριτών, αγένεια – ανάρμοστη συμπεριφορά προς την οργανωτική επιτροπή, κριτές, εθελοντές κλπ., μη παρουσία σε σταθμό ελέγχου, άρνηση εξέτασης από γιατρό της οργάνωσης αν αυτό κριθεί απαραίτητο οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια του αγώνα.


- ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ: Η διοργάνωση δεν ευθύνεται για τον θάνατο, τραυματισμό ή οποιαδήποτε βλάβη της υγείας των αγωνιζομένων, οι οποίοι υποβάλλοντας την αίτηση συμμετοχής, δηλώνουν ότι γνωρίζουν τους κινδύνους που υπάρχουν στο ορεινό περιβάλλον και βεβαιώνουν ότι η κατάσταση της υγείας τους είναι καλή και τους επιτρέπει να αγωνιστούν, έχουν δε πρόσφατα εξεταστεί από ιατρό. Οι ίδιοι οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να προβαίνουν τακτικά σε ιατρικό προληπτικό έλεγχο, ώστε να ελέγχουν την κατάσταση της υγείας τους. Επίσης ο διοργανωτής απεκδύεται πάσης ευθύνης για καταστροφή, κλοπή, απώλεια, κτλ της προσωπικής περιουσίας των συμμετεχόντων. Οι συμμετέχοντες δεν θα έχουν το δικαίωμα να στραφούν κατά του διοργανωτή για οποιαδήποτε καταστροφή που μπορεί να προκληθεί στον εξοπλισμό τους ή το όχημά τους.


- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ: Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα τροποποίησης των κανονισμών διεξαγωγής του αγώνα. Σε κάθε περίπτωση αλλαγές του αγώνα θα αναρτώνται στο επίσημο site της διοργάνωσης.


- ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Απαγορεύεται αυστηρά η απόρριψη κάθε είδους αντικειμένου κατά μήκος της διαδρομής. Σε κάθε σταθμό τροφοδοσίας υπάρχει ειδικός πλαστικός σάκος απορριμμάτων. Απόρριψη υλικών συσκευασίας σε οποιοδήποτε σημείο της διαδρομής πέρα από τα προκαθορισμένα, επιφέρει την ποινή αποκλεισμού του αθλητή. Ο κάθε αγωνιζόμενος έχει την ευθύνη και υποχρεούται να παρακολουθεί προσεκτικά τα προειδοποιητικά σήματα σωστής κατεύθυνσης. Όλοι οι συμμετέχοντες είναι υποχρεωμένοι να σεβαστούν στο ακέραιο τους κανονισμούς που περιγράφονται παραπάνω και να υπακούσουν σε τυχόν υποδείξεις των κριτών του αγώνα. Η μη συμμόρφωση με τους κανονισμούς ή τις υποδείξεις των κριτών, επιφέρει την ποινή του αποκλεισμού. Κάθε άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από τη διοργάνωση, έχει τη δυνατότητα να καταγράψει επίσης οποιαδήποτε παράβαση υποπέσει στην αντίληψή του και να την υποβάλει προς εξέταση στην Διοργάνωση του αγώνα.

- ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Απαραίτητη προϋπόθεση για να συμμετάσχει κάποιος στον αγώνα είναι κατά τη διαδικασία εγγραφής να δηλώσει υπεύθυνα ότι έλαβε γνώση των κανονισμών του αγώνα και ότι τους αποδέχεται πλήρως και απαρέγκλιτα.

 
 

-

 

 

 
 
 

Τελευταία Νέα

Καλεντάρι