3ο Δίβρις hard trail race

"Η οργανωτική επιτροπή του "ΔΙΒΡΙΣ hard trail race" ανακοινώνει την διεξαγωγή του 3ου Δίβρις hard trail race την Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου 2021.

-