Γράψε και στείλε το δικό σου άρθρο!

Σ' αυτήν εδώ την στήλη θα δημοσιεύονται τα άρθρα, οι απόψεις σας και οι εμπειρίες σας. Μπορείτε να στέλνετε τα κείμενα σας στο info@sportevent.gr.

Σας πληροφορούμε ότι τα κείμενα πρέπει να πληρούνε κάποιες προυποθέσεις όπως:

 

Δεν γίνονται δεκτά κείμενα, τα οποία είναι γραμμένα σε λατινικούς χαρακτήρες.

 

Δεν δημοσιεύονται κείμενα τα οποία περιέχουν υβριστικό περιεχόμενο.

 

Το κείμενο θα πρέπει να είναι στοιχειωδώς ανεπτυγμένο κι όχι απλά π.χ. να περιορίζεται σε μια ερώτηση ή μια διαπίστωση.

 

Εναπόκειται στην κρίση της ιστοσελίδας, στο ποια θέματα δημοσιεύονται ή απορρίπτονται.

 

Διατηρείται το δικαίωμα μερικής τροποποίησης του κειμένου, αν κριθεί αναγκαίο, σε σημείο που δεν αλλοιώνει το αρχικό του νόημα.

 

Τα κείμενα σας θα πρέπει να είναι καλογραμμένα, τονισμένα και ορθογραφημένα.

 

Ευχαριστούμε

 

Η ομάδα της Sportevent

-