Διαγωνισμός για την προμήθεια τσαντών

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Γυμναστικών και Αθλητικών Σωματείων (Σ.Ε.Γ.Α.Σ.) προκηρύσσει σύµφωνα µε την από 13/12/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου την διεξαγωγή ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισµού για την προμήθεια τσαντών για 
τους Αγώνες Δρόμου Εκτός Σταδίου του ΣΕΓΑΣ 2015 - 2016. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή. Ο προϋπολογισμός του έργου ορίζεται σε 150.000 € περιλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις  24 Φεβρουαρίου 2015, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13.00΄ μ.μ. στα γραφεία του ΣΕΓΑΣ (Λ. Συγγρού 137, Ν. Σμύρνη) μέχρις ότου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις προσφορές τους εντός κλειστού φακέλου στο πρωτόκολλο της Ομοσπονδίας  
 
Πατήστε εδώ για να δείτε ολόκληρη την προκήρυξη καιτο παράρτημα
 
Πηγή: Γραφείο Τύπου ΣΕΓΑΣ

-

  

 

 

 

 

 
 
 
 

Τελευταία Νέα

Καλεντάρι

Αποτελέσματα