ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Αναδιάρθρωση ΔΣ του ΣΔΙ

Σήμερα την 11η Νοεμβρίου του 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00μμ συνήλθε σε προγραμματισμένη συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΔΙ με θέμα  «Αναδιάρθρωση Διοικητικού Συμβουλίου Του ΣυλλόγουΛόγω Παραίτησης Γραμματέα».

To ΔΣ έκανε δεκτή την παραίτηση του Γραμματέα κ. Ανδρούτσου Αλέξιου. Την κενή θέση του παραιτηθέντος μέλους ανέλαβε ο κ. Παπαϊωάννου Γεώργιος. Στη συνέχεια το νέο ΔΣ συνήλθε σε σώμα και ψήφισε ομόφωνα την αναδιάρθρωση του ΔΣ η οποία έχει ως εξής:

 

1.      Πρόεδρος:                                     Γραμμενιάτης Ευάγγελος  6944560563

2.      Γραμματέας:                                 Δεμερτζής Γιώργος            6980499050

3.      Ταμίας:                                          Μυλωνάς Βασίλειος          6936729400

4.      Μέλος:                                           Καντζέλης Αναστάσιος      6946282009

5.      Μέλος:                                           Παπαϊωάννου Γεώργιος    6945800220

 

E-mail:             sydromioanninon@gmail.com

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΔΙ

                Ο Πρόεδρος                          Ο Γραμματέας

                               

            Γραμμενιάτης Ευάγγελος       Δεμερτζής Γιώργος

-

  

 

 

 
 
 

Καλεντάρι

Αποτελέσματα