ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Ανακοίνωση ΣΔΥ Πάτρας σχετικά με την εκδρομή στο Μεσολόγγι (Σάββατο 4/4)

Σχετικά με την εκδρομή στο Μεσολόγγι (Σάββατο 4/4), να ανακοινώσουμε πως ήδη ο αριθμός των συμμετεχόντων για τη δωρεάν μετακίνηση, έχει φτάσει τους 20, σε πολύ μικρο χρονικό διάστημα. Γι αυτό όσοι έχουν προγραμματίσει την εκδρομή αυτή παρακαλούμε να μας ενημερώσουν με μήνυμα στη σελίδα μας.

Να ενημερώσουμε επίσης πως πρώτη φορά ο Σύλλογός μας έχει εξασφαλίσει ειδική θέση, στα μέλη της εκδρομής, για την παρακολουθηση των εορταστικών εκδηλώσεων, στον Κήπο των Ηρώων.

-