Αναρτήθηκε το Ποινολόγιο της HARTA

Πιο κάτω παρουσιάζεται ο κατάλογος παραπτωμάτων & ποινών, που καθόρισε η HARTA για τους αγώνες που συμμετέχουν στον κύκλο αγώνων “HARTA Series”. Κάθε διοργάνωση που συμμετέχει στον κύκλο της HARTA, είναι υποχρεωμένη να υιοθετήσει το συγκεκριμένο πλαίσιο ποινολογίου, ώστε να υπάρχει οριζόντια δίκαιη αντιμετώπιση των αθλητών στο σύνολο των αγώνων του Series. Στο τέλος του πίνακα, υπάρχουν οι σχετικές επεξηγήσεις που αφορούν τα παραπτώματα και θεωρείται σκόπιμο να γίνουν σαφείς.

# ΠΑΡΑΠΤΩΜΑ ΠΟΙΝΗ ΕΠΙΒΟΛΗ
1 Βιαιοπραγία κατά του προσωπικού της διοργάνωσης Διά βίου Διοργ.&.HARTA
2 Βιαιοπραγία κατά συναθλητή κατά τη διάρκεια του αγώνα Διά βίου Διοργ.&.HARTA
3 Χρήση μεταφορικού μέσου για συντόμευση της διαδρομής Διά βίου Διοργ.&.HARTA
4 Συνειδητή εγκατάλειψη τραυματισμένου συναθλητή κατά μήκος της διαδρομής Αποκλεισμός Διοργάνωση
5 Απώλεια Σημείου Ελέγχου (Checkpoint) Ακύρωση Διοργάνωση
6 Εκπρόθεσμη αναχώρηση από σημείο (CP / Aid Station) με προβλεπόμενο χρονικό αποκλεισμό Ακύρωση Διοργάνωση
7 Άρνηση συμμόρφωσης στις υποδείξεις του προσωπικού της διοργάνωσης Ακύρωση Διοργάνωση
8 Απρεπής συμπεριφορά στο προσωπικό της διοργάνωσης Ακύρωση Διοργάνωση
9 Απρεπής συμπεριφορά σε συναθλητές στη διάρκεια του αγώνα Ακύρωση Διοργάνωση
10 Χρήση μεταφορικού μέσου για επιστροφή χαμένου αθλητή στη σωστή διαδρομή Ακύρωση Διοργάνωση
11 Μεταφορά υποχρεωτικού εξοπλισμού από συναθλητή (mulling) Και οι δύο! Ακύρωση Διοργάνωση
12 Καθοδήγηση (pacing) αθλητή από πρόσωπο χωρίς bib σε απόσταση μεγαλύτερη από 100μ από σταθμό Ακύρωση Διοργάνωση
13 Παροχή τροφοδοσίας-υδροδοσίας εκτός σταθμών σε αθλητή από οποιοδήποτε πρόσωπο Ακύρωση Διοργάνωση
14 Απόρριψη σκουπιδιών εκτός προβλεπόμενων σημείων Ακύρωση Διοργάνωση
15 Απουσία μέρους του υποχρεωτικού εξοπλισμού (για το κάθε αντικείμενο ξεχωριστά) 30 λεπτά Διοργάνωση
16 Συντόμευση διαδρομής με σύντομα κοψίματα σε στροφές (shortcutting) 30 λεπτά Διοργάνωση
17 Χρήση μη επιτρεπόμενου εξοπλισμού/αντικειμένων (πχ μπατόν, ακουστικά κλπ) 30 λεπτά Διοργάνωση
  ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΩΝ & ΠΟΙΝΩΝ
 1. Επαρκεί η μαρτυρία του μέλους του προσωπικού που υπέστη τη βιαιοπραγία
 2. Απαιτείται μαρτυρία τρίτου προσώπου (συναθλητή ή μέλους της διοργάνωσης)
 3. Τεκμηριώνεται από μαρτυρία μέλους του προσωπικού της διοργάνωσης. Κάθε άλλη καταγγελία εξετάζεται με επιφύλαξη αξιοπιστίας
 4. Αποδεικνύεται από τη μαρτυρία του θύματος ή από κοινά αποδεκτά αποδεικτικά στοιχεία
 5. Αποδεικνύεται από την απουσία καταγραφής του αθλητή στη σχετική χειροκίνητη κατάσταση ελέγχου του CP ή την αντίστοιχη απουσία από τη λίστα των αυτοματοποιημένων καταγραφών μέσω chips ηλεκτρονικής καταγραφής
 6. Επαρκεί η μαρτυρία του εντεταλμένου από τη διοργάνωση προσώπου ως προς την καταγραφή της ώρας αναχώρησης
 7. Επαρκεί η μαρτυρία μέλους της διοργάνωσης
 8. Απαιτείται μαρτυρία τρίτου προσώπου που να ανήκει στη διοργάνωση
 9. Απαιτείται η μαρτυρία δύο τουλάχιστον ακόμα αθλητών ή ενός μέλους της διοργάνωσης, πέραν του παθόντος
 10. Απαιτείται είτε η απλή μαρτυρία μέλους του προσωπικού είτε η τεκμηριωμένη μαρτυρία συναθλητή
 11. Αποδεικνύεται μόνο από τον έλεγχο υποχρεωτικού εξοπλισμού, τον οποίο διεξάγει τακτικά ή δειγματοληπτικά η διοργάνωση
 12. Για να στοιχειοθετηθεί το παράπτωμα του pacing, θα πρέπει ο αθλητής σε κάθε περίπτωση να βρίσκεται πίσω από το τρίτο (ξένο) πρόσωπο, να είναι καταφανές ότι ακολουθεί και όχι ακολουθείται. Απαιτείται η απλή μαρτυρία μέλους του προσωπικού ή η τεκμηριωμένη (βίντεο/φωτογραφία) από μάρτυρα εκτός διοργάνωσης
 13.  Οποιαδήποτε υποστήριξη σε νερό ή τροφή και από οποιοδήποτε πρόσωπο, μέλος ή μη της διοργάνωσης, συνιστά παράπτωμα! Αποδεκτή και η μαρτυρία τρίτων, με την προϋπόθεση της τεκμηρίωσης
 14. Τα “προβλεπόμενα” σημεία συνήθως βρίσκονται στα νοητά όρια των σταθμών υποστήριξης ενός αγώνα. Μόνο μαρτυρία μέλους της διοργάνωσης γίνεται αποδεκτή και πάντα υπό αίρεση, καθώς δεν είναι πάντα αυταπόδεικτη η αιτία παρουσίας σκουπιδιού στο μονοπάτι
 15. Ο διοργανωτής οφείλει να απαριθμεί ξεχωριστά το κάθε ένα προβλεπόμενο αντικείμενο υποχρεωτικού εξοπλισμού στους κανονισμούς αγώνα, ώστε να καθίσταται σαφής ο αριθμός των αντικειμένων. 
 16. Μόνο εξουσιοδοτημένο μέλος του προσωπικού της διοργάνωσης μπορεί να καταλογίσει συντόμευση διαδρομής (shortcutting). Η συντόμευση διαδρομής συνίσταται στο εσκεμμένο κόψιμο στροφών μονοπατιού ή δρόμου, με όφελος τουλάχιστον 10 μέτρα! 
 17. Αποδεικνύεται τόσο από μαρτυρία/καταγραφή μέλους της διοργάνωσης, όσο και από (τεκμηριωμένη όμως) μαρτυρία τρίτου προσώπου

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ DOPING : Αναφορικά με το παράπτωμα της χρήσης απαγορευμένων ουσιών (doping) υπάρχει μόνο η ισχυρή σύσταση στους αθλητές να μην κάνουν χρήση, καθώς αυτό αντίκειται στο πνεύμα του “ευ αγωνίζεσθαι” και επιπλέον, ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη της υγείας. Η χρήση απαγορευμένων ουσιών, ενώ αποτελεί σοβαρότατο παράπτωμα, δεν περιλαμβάνεται στο Ποινολόγιο, καθώς ούτε η HARTA αλλά ούτε και οι διοργανωτές είναι σε θέση να αστυνομεύσουν την τήρηση του μέτρου της απαγόρευσης χρήσης!

 

Σημείωση : Περισσότερες διευκρινήσεις σχετικά με το ποινολόγιο της HARTA μπορούν να δοθούν μετά από μήνυμα του κάθε ενδιαφερόμενου στο info@harta.run 

 

 
 
 

Τελευταία Νέα

Καλεντάρι

7th Lycabettus Run - Αναβολή

7th Lycabettus Run - Αναβολή

Φεβ 28, 2021 Rate: 0.00

Salewa Rogkas

Salewa Rogkas

Φεβ 28, 2021 Rate: 0.00

Αποτελέσματα