Ένα μεγάλο ευχαριστώ από τον Ανδρέα (Εθελοντής) σε όσους βοήθησαν

Αγαπητοί φίλοι δρομείς και διοργανωτές αγώνων,

 

Σε σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε την Δευτέρα 22  Ιουνίου, από όλες τις δρομικές ιστοσελίδες, υπήρξε κάλεσμα σε όλους τους ανθρώπους του δρομικού χώρου, να βοηθήσουν τον Ανδρέα (Εθελοντή) να βγει από το οικονομικό, αρχικά αδιέξοδο που βίωνε.

Υπήρξε άμεση κινητοποίηση από όλους τους ανθρώπους του δρομικού χώρου. Δρομείς, Σύλλογοι, Διοργανωτές, Εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο ως χορηγοί. πρόσφεραν ο καθένας από την πλευρά του.

Σήμερα δημοσιεύουμε, όπως είχαμε δεσμευτεί την λίστα με τα ποσά αναλυτικά (μόνο τα ποσά και χωρίς τα ονόματα), καθώς και την μεταφορά τους τραπεζικά στον Ανδρέα. Διότι η γυναίκα του Καίσαρα………

Αναλυτικά τα ποσά που μπορείτε να δείτε και στην ανάλυση παρακάτω:

 

  ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Κινήσεις λογαριασμού      
    Από 22/6/2020 Έως 22/7/2020
  ΘΩΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                                                     
Νόμισμα EUR        
IBAN GR7601720290005029069892953        
Δικαιούχοι ΘΩΔΗΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ        
Ημ/νία Συν/γης Αιτιολογία Ημ/νία Αξίας Πίστωση Χρέωση Υπόλοιπο
  Opening Balance       0,00 €
22/6/2020 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΛΟΓ.ΤΡΙΤΟΥ 22/6/2020 10,00 €   10,00 €
22/6/2020 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΛΟΓ.ΤΡΙΤΟΥ 22/6/2020 5,00 €   15,00 €
22/6/2020 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΛΟΓ.ΤΡΙΤΟΥ 22/6/2020 20,00 €   35,00 €
22/6/2020 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΛΟΓ.ΤΡΙΤΟΥ 22/6/2020 50,00 €   85,00 €
22/6/2020 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΛΟΓ.ΤΡΙΤΟΥ 22/6/2020 30,00 €   115,00 €
22/6/2020 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΛΟΓ.ΤΡΙΤΟΥ 22/6/2020 10,00 €   125,00 €
22/6/2020 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΛΟΓ.ΤΡΙΤΟΥ 22/6/2020 10,00 €   135,00 €
22/6/2020 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΛΟΓ.ΤΡΙΤΟΥ 22/6/2020 10,00 €   145,00 €
22/6/2020 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΛΟΓ.ΤΡΙΤΟΥ 22/6/2020 10,00 €   155,00 €
22/6/2020 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΛΟΓ.ΤΡΙΤΟΥ 22/6/2020 10,00 €   165,00 €
22/6/2020 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΛΟΓ.ΤΡΙΤΟΥ 22/6/2020 20,00 €   185,00 €
22/6/2020 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΛΟΓ.ΤΡΙΤΟΥ 22/6/2020 30,00 €   215,00 €
23/6/2020 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΛΟΓ.ΤΡΙΤΟΥ 23/6/2020 10,00 €   225,00 €
23/6/2020 ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟ ΕΜΒΑΣΜΑ 23/6/2020 10,33 €   235,33 €
23/6/2020 APS-ΚΑΤΑΘ.ΜΕΤΡΗΤΩΝ 23/6/2020 10,00 €   245,33 €
23/6/2020 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΛΟΓ.ΤΡΙΤΟΥ 23/6/2020 10,00 €   255,33 €
23/6/2020 ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟ ΕΜΒΑΣΜΑ 23/6/2020 10,00 €   265,33 €
23/6/2020 ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟ ΕΜΒΑΣΜΑ 23/6/2020 30,00 €   295,33 €
23/6/2020 ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟ ΕΜΒΑΣΜΑ 23/6/2020 50,00 €   345,33 €
23/6/2020 ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟ ΕΜΒΑΣΜΑ 23/6/2020 5,00 €   350,33 €
23/6/2020 APS-ΚΑΤΑΘ.ΜΕΤΡΗΤΩΝ 23/6/2020 20,00 €   370,33 €
23/6/2020 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΛΟΓ.ΤΡΙΤΟΥ 23/6/2020 50,00 €   420,33 €
23/6/2020 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΛΟΓ.ΤΡΙΤΟΥ 23/6/2020 30,00 €   450,33 €
23/6/2020 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΛΟΓ.ΤΡΙΤΟΥ 23/6/2020 2,62 €   452,95 €
23/6/2020 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΛΟΓ.ΤΡΙΤΟΥ 23/6/2020 5,00 €   457,95 €
23/6/2020 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΛΟΓ.ΤΡΙΤΟΥ 23/6/2020 5,00 €   462,95 €
23/6/2020 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΛΟΓ.ΤΡΙΤΟΥ 23/6/2020 20,00 €   482,95 €
23/6/2020 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΛΟΓ.ΤΡΙΤΟΥ 23/6/2020 50,00 €   532,95 €
24/6/2020 ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟ ΕΜΒΑΣΜΑ 24/6/2020 10,00 €   542,95 €
24/6/2020 ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟ ΕΜΒΑΣΜΑ 24/6/2020 20,00 €   562,95 €
24/6/2020 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΟΣ 24/6/2020   -4,00 € 558,95 €
24/6/2020 ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟ ΕΜΒΑΣΜΑ 24/6/2020 50,00 €   608,95 €
24/6/2020 ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟ ΕΜΒΑΣΜΑ 24/6/2020 20,00 €   628,95 €
24/6/2020 ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟ ΕΜΒΑΣΜΑ 24/6/2020 50,00 €   678,95 €
24/6/2020 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΟΣ 24/6/2020   -4,00 € 674,95 €
24/6/2020 ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟ ΕΜΒΑΣΜΑ 24/6/2020 100,00 €   774,95 €
24/6/2020 ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟ ΕΜΒΑΣΜΑ 24/6/2020 30,00 €   804,95 €
24/6/2020 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΛΟΓ.ΤΡΙΤΟΥ 24/6/2020 17,00 €   821,95 €
24/6/2020 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΛΟΓ.ΤΡΙΤΟΥ 24/6/2020 10,00 €   831,95 €
24/6/2020 ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟ ΕΜΒΑΣΜΑ 24/6/2020 20,00 €   851,95 €
24/6/2020 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΟΣ 24/6/2020   -4,00 € 847,95 €
24/6/2020 APS-ΚΑΤΑΘ.ΜΕΤΡΗΤΩΝ 24/6/2020 15,00 €   862,95 €
24/6/2020 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΛΟΓ.ΤΡΙΤΟΥ 24/6/2020 20,00 €   882,95 €
25/6/2020 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΛΟΓ.ΤΡΙΤΟΥ 25/6/2020 30,00 €   912,95 €
25/6/2020 ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟ ΕΜΒΑΣΜΑ 25/6/2020 100,00 €   1.012,95 €
25/6/2020 ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟ ΕΜΒΑΣΜΑ 25/6/2020 20,00 €   1.032,95 €
25/6/2020 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΟΣ 25/6/2020   -4,00 € 1.028,95 €
25/6/2020 ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟ ΕΜΒΑΣΜΑ 25/6/2020 10,00 €   1.038,95 €
25/6/2020 ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟ ΕΜΒΑΣΜΑ 25/6/2020 10,00 €   1.048,95 €
25/6/2020 ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟ ΕΜΒΑΣΜΑ 25/6/2020 10,00 €   1.058,95 €
25/6/2020 ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟ ΕΜΒΑΣΜΑ 25/6/2020 10,00 €   1.068,95 €
25/6/2020 ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟ ΕΜΒΑΣΜΑ 25/6/2020 7,00 €   1.075,95 €
25/6/2020 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΛΟΓ.ΤΡΙΤΟΥ 25/6/2020 20,00 €   1.095,95 €
25/6/2020 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΛΟΓ.ΤΡΙΤΟΥ 25/6/2020 50,00 €   1.145,95 €
25/6/2020 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΛΟΓ.ΤΡΙΤΟΥ 25/6/2020 15,00 €   1.160,95 €
25/6/2020 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΛΟΓ.ΤΡΙΤΟΥ 25/6/2020 10,00 €   1.170,95 €
25/6/2020 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΛΟΓ.ΤΡΙΤΟΥ 25/6/2020 30,00 €   1.200,95 €
25/6/2020 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΛΟΓ.ΤΡΙΤΟΥ 25/6/2020 10,00 €   1.210,95 €
25/6/2020 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΛΟΓ.ΤΡΙΤΟΥ 25/6/2020 200,00 €   1.410,95 €
25/6/2020 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΛΟΓ.ΤΡΙΤΟΥ 25/6/2020 10,00 €   1.420,95 €
25/6/2020 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΛΟΓ.ΤΡΙΤΟΥ 25/6/2020 20,00 €   1.440,95 €
26/6/2020 ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟ ΕΜΒΑΣΜΑ 26/6/2020 12,00 €   1.452,95 €
26/6/2020 APS-ΚΑΤΑΘ.ΜΕΤΡΗΤΩΝ 26/6/2020 20,00 €   1.472,95 €
26/6/2020 ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟ ΕΜΒΑΣΜΑ 26/6/2020 5,00 €   1.477,95 €
26/6/2020 APS-ΚΑΤΑΘ.ΜΕΤΡΗΤΩΝ 26/6/2020 40,00 €   1.517,95 €
26/6/2020 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΛΟΓ.ΤΡΙΤΟΥ 26/6/2020 20,00 €   1.537,95 €
26/6/2020 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΛΟΓ.ΤΡΙΤΟΥ 26/6/2020 5,00 €   1.542,95 €
26/6/2020 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΛΟΓ.ΤΡΙΤΟΥ 26/6/2020 10,00 €   1.552,95 €
29/6/2020 ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟ ΕΜΒΑΣΜΑ 29/6/2020 5,00 €   1.557,95 €
29/6/2020 ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟ ΕΜΒΑΣΜΑ 29/6/2020 50,00 €   1.607,95 €
29/6/2020 ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟ ΕΜΒΑΣΜΑ 29/6/2020 30,00 €   1.637,95 €
29/6/2020 ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟ ΕΜΒΑΣΜΑ 29/6/2020 50,00 €   1.687,95 €
29/6/2020 ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟ ΕΜΒΑΣΜΑ 29/6/2020 19,00 €   1.706,95 €
29/6/2020 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΟΣ 29/6/2020   -4,00 € 1.702,95 €
29/6/2020 ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟ ΕΜΒΑΣΜΑ 29/6/2020 20,00 €   1.722,95 €
29/6/2020 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΟΣ 29/6/2020   -4,00 € 1.718,95 €
29/6/2020 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ 29/6/2020 50,00 €   1.768,95 €
29/6/2020 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΛΟΓ.ΤΡΙΤΟΥ 29/6/2020   -1.768,95 € 0,00 €
30/6/2020 ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟ ΕΜΒΑΣΜΑ 30/6/2020 30,00 €   30,00 €
30/6/2020 ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟ ΕΜΒΑΣΜΑ 30/6/2020 50,00 €   80,00 €
30/6/2020 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΛΟΓ.ΤΡΙΤΟΥ 30/6/2020 20,00 €   100,00 €
1/7/2020 APS-ΚΑΤΑΘ.ΜΕΤΡΗΤΩΝ 1/7/2020 5,00 €   105,00 €
2/7/2020 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΛΟΓ.ΤΡΙΤΟΥ 2/7/2020 15,00 €   120,00 €
2/7/2020 ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟ ΕΜΒΑΣΜΑ 2/7/2020 20,00 €   140,00 €
3/7/2020 APS-ΚΑΤΑΘ.ΜΕΤΡΗΤΩΝ 3/7/2020 10,00 €   150,00 €
6/7/2020 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΛΟΓ.ΤΡΙΤΟΥ 6/7/2020   -150,00 € 0,00 €

 

 

Τραπεζικός: 1.768,95€ + 150,00€ = 1.918,95€

Επιπλέον δόθηκαν από Συλλόγους και μεμονωμένους ανθρώπους 130,00€, απευθείας στον Ανδρέα.

Σύνολο: 2.048,95€

 

Επίσης να αναφέρουμε ότι από πολλούς προσφέρθηκαν τρόφιμα.

 

Ο Ανδρέας ευχαριστεί  πάρα πάρα πάρα πολύ όλους για την έμπρακτη αγάπη τους. Με την βοήθειά τους μπόρεσε και εξόφλησε όλες τις υποχρεώσεις του.

Θα ήθελα και εγώ από την πλευρά μου να ευχαριστήσω όλους όσους βοήθησαν.

 

Με εκτίμηση

Δημήτρης Θώδης