Ερευνα με θέμα: Στάσεις δρομέων για τη συμμετοχή τους σε αγώνες δρόμου μετά την πανδημία COVID-19

Ερευνητική ομάδα από το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, διεξάγει μια έρευνα η οποία έχει σαν στόχο να διερευνήσει σε ποιο βαθμό η πανδημία COVID-19 έχει επηρεάσει τη διαδικασία λήψης απόφασης των δρομέων για τη συμμετοχή τους σε αγώνες δρόμου - όταν αυτοί επιτραπούν από τις αρμόδιες αρχές - και υπό ποιες προϋποθέσεις θα συμμετέχουν, καθώς επίσης και τις στάσεις και αντιλήψεις τους για τη συμπεριφορά τους και τη λειτουργία τους ως επισκέπτες - τουρίστες στον τόπο όπου πρόκειται να λάβει χώρα ο αγώνας δρόμου.

Στην έρευνα καλούνται να συμμετέχουν δρομείς που έχουν λάβει μέρος σε κάποια διοργάνωση αγώνα δρόμου και έχουν αντίστοιχη εμπειρία.

 

Ο χρόνος που απαιτείται για την απάντηση του ερωτηματολογίου δεν ξεπερνά τα 5 λεπτά και όλες οι απαντήσεις είναι ανώνυμες. Το ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο:

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyAm5t98wuLmvn745g9uFWfDHGNDLn1UfZ9xKvaN_6ZJwNYg/viewform

 
 
 

Τελευταία Νέα

Αποτελέσματα