Μέχρι την Τετάρτη 18/3 η δυνατότητα παραγγελίας αναμνηστικού T-shirt της διοργάνωσης!

Η οργανωτική επιτροπή ανακοινώνει ότι όσοι από τους συμμετέχοντες επιθυμούν να πάρουν αναμνηστικό τεχνικό T-shirt της διοργάνωσης, θα πρέπει να το δηλώσουν στην φόρμα εγγραφής έως και την Τετάρτη 18 Μαρτίου. Μετά το πέρας της ημερομηνίας αυτής δεν θα υπάρχει δυνατότητα παραγγελίας.

Η Οργανωτική Επιτροπή

-