Σε προηγούμενο άρθρο αναλύσαμε με λεπτομέρεια πως η καρδιά εμφανίζει φυσιολογικές προσαρμογές στη συστηματική άσκηση, οι οποίες γενικά συνοψίζονται στον όρο «αθλητική καρδιά». Συγκεκριμένα αναφέρθηκε πως η αθλητική αναδιαμόρφωση του καρδιακού μυός προσαρμόζεται στις ανάγκες προπόνησης του συγκεκριμένου αγωνίσματος. Οι προσαρμογές αυτές αντανακλώνται σε μετρήσεις από το ηλεκτροκαρδιογράφημα ηρεμίας ή το ηχωκαρδιογράφημα (Triplexκαρδιάς) που κινούνται στα όρια των φυσιολογικών τιμών, επιβεβαιώνοντας την καλοήθη φύση των καρδιακών προσαρμογών.

Η αθλητική καρδιά

Δεκ Πεμ 2014
Ετικέτες: / Κατηγορία Καρδιολογία

Η διαπίστωση πως καρδιά ενός αθλητή διαφέρει δομικά και λειτουργικά από εκείνη του μέσου  ενήλικα  είχε  διατυπωθεί σχεδόν πριν ένα αιώνα, από τους τότε ιατρούς – φυσιολόγους, χρησιμοποιώντας ακόμη απλά μέσα εξέτασης όπως η θωρακική επίκρουση. Συγκεκριμένα είχε αναγνωρισθεί πως η καρδιά μεγενθύνεται σε σκιέρ μεγάλων αποστάσεων και η παρατήρηση αυτή είχε αποδοθεί στην ανάγκη μεγαλύτερης παραγωγής έργου από τους αθλητές. Σήμερα, με τη χρήση εξειδικευμένων ιατρικών εργαλείων, είναι πλέον σαφές πως η καρδιά εμφανίζει φυσιολογικές προσαρμογές στη συστηματική άσκηση, οι οποίες γενικά συνοψίζονται στον όρο «αθλητική καρδιά».

Σε  όλους  είναι  γνωστό  πως  η  τακτική  αερόβια  άσκηση  συμβάλλει  ουσιαστικά  στην  καλή  υγεία, μειώνοντας δραστικά τον κίνδυνο από καρδιαγγειακά επεισόδια όπως το έμφραγμα.