5ος Κόρισσος αγώνας άμμου

5ος ΚορΙσσος αγωνας δρόμου στην άμμο. Σάββατο 16 Σεπτέμβρη 2017.

Περισσότερες πληροφοριες στο facebook της διοργάνωσης www.facebook.com/5ος-Κόρισσος-Αγώνας-Άμμου-2017